Internationaal experimenteren met AB testen

Als bedrijven groeien en internationaal uitbreiden, wordt vaak een belangrijke laag over het hoofd gezien: cultuur.

Om succesvolle experimenten uit te voeren, is het cruciaal om rekening te houden met de cultuur. Anders zullen meer experimenten waarschijnlijk mislukken.

Dus hoe kun je cultuur integreren in je CRO proces? Eén manier is door de zes dimensies van cultuur volgens het Hofstede-cultuurkompas te gebruiken.

  • Machtsafstand
  • Individualisme
  • Masculiniteit
  • Onzekerheidsvermijding
  • Lange termijn oriëntatie
  • Terughoudendheid

Laten we elke dimensie eens goed bekijken.

De zes dimensies van Hofstede

Het Hofstede Cultuurkompas is een instrument ontwikkeld door de Nederlandse sociaal psycholoog Geert Hofstede om individuen en organisaties te helpen culturele verschillen beter te begrijpen. Het is gebaseerd op zes culturele dimensies die kunnen worden gebruikt om verschillende samenlevingen met elkaar te vergelijken. Deze dimensies zijn: machtafstand, individualisme versus collectivisme, mannelijkheid versus vrouwelijkheid, onzekerheidsvermijding, langetermijnoriëntatie versus kortetermijnoriëntatie, en toegeeflijkheid versus terughoudendheid. Door deze dimensies te begrijpen, kunnen wij inzicht krijgen in hoe verschillende culturen werken en wat hun gedrag motiveert.

Machtsafstand

Machtsafstand beschrijft hoezeer een samenleving sociale ongelijkheid en hiërarchie waardeert en accepteert. In culturen met een grote machtsafstand is er een duidelijk onderscheid tussen mensen met en zonder macht. In culturen met een lage machtsafstand hechten mensen meer waarde aan gelijkheid.

Voorbeeld: In een cultuur met een hoge machtsafstand kan het effectief zijn om duidelijke autoriteitsfiguren en uitgebreide beschrijvingen van producten of diensten te hebben om legitimiteit en deskundigheid over te brengen.

Individualisme vs Collectivisme

Individualisme beschrijft hoeveel nadruk een samenleving legt op individuele prestatie versus groepsharmonie. Culturen die hoog scoren op individualisme waarderen onafhankelijkheid en persoonlijk succes, terwijl collectivistische samenlevingen prioriteit geven aan groepscohesie en samenwerking.

Voorbeeld: In een individualistische cultuur zouden marketingboodschappen zich kunnen richten op de persoonlijke voordelen die klanten halen uit het gebruik van specifieke producten of diensten. In meer collectivistische culturen zouden marketingtactieken de positieve impact van hun keuzes op hun gemeenschap of familie moeten benadrukken.

Masculiniteit vs Vrouwelijkheid

Masculiniteit beschrijft de mate waarin stereotype mannelijke of vrouwelijke eigenschappen door een cultuur worden gewaardeerd. In mannelijke culturen worden kwaliteiten als ambitie, competitie en assertiviteit hoog gewaardeerd, terwijl vrouwelijke culturen eerder kwaliteiten als zorg voor anderen en levenskwaliteit waarderen.

Voorbeeld: In meer mannelijke culturen kan het benadrukken van concurrerende prijsstructuren beter aanslaan bij de consument dan het promoten van op gemak gerichte boodschappen die in feministische culturen beter worden ontvangen.

Vermijding van onzekerheid

Onzekerheidsvermijding meet de tolerantie van een samenleving voor ambiguïteit of onvoorspelbaarheid. Culturen met een hoge onzekerheidsvermijding hebben doorgaans strikte regels en normen om risico’s te vermijden en stabiliteit te bevorderen, terwijl samenlevingen met een lage onzekerheidsvermijding zich meer op hun gemak voelen bij verandering.

Voorbeeld: Websites die meer gericht zijn op gebruikers met een hoog niveau van onzekerheidsvermijding, kunnen baat hebben bij goed gedefinieerde procedures waarmee klanten goederen kunnen kopen of een follow-up kunnen doen nadat de verkoop is voltooid.

Oriëntatie op lange termijn versus oriëntatie op korte termijn

Langetermijnoriëntatie weerspiegelt de tijdshorizon van een cultuur en de prioriteiten in de tijd. Culturen met langetermijnoriëntatie zijn gericht op voorbereiding op de toekomst, geduld, doorzettingsvermogen, en het sparen van middelen voor later gebruik, terwijl kortetermijngerichte samenlevingen meer nadruk leggen op snelle resultaten.

Voorbeeld: In op de lange termijn gerichte culturen bevordert het benadrukken van de duurzame duurzaamheid van producten de zekerheid van hun levensduur. Ondertussen kunnen op de korte termijn gerichte culturen beter reageren op aanbiedingen voor verzending en afhandeling.

Genotzucht versus terughoudendheid

terughoudendheid verklaart hoeveel vrijheid wordt gegeven als het gaat om het vervullen van persoonlijke verlangens in plaats van ze te beteugelen op basis van morele normen of religieuze overtuigingen, wat restrictief georiënteerde samenlevingen doen.

Voorbeeld: Meer toegeeflijke culturen waarderen misschien beloningsprogramma’s of loyaliteitsbonussen die worden aangeboden.


Laten we bijvoorbeeld Duitsland en Nederland vergelijken, twee landen die erg op elkaar lijken.

Duitsland scoort hoog op mannelijkheid in vergelijking met Nederland. Dit betekent dat terwijl Nederlanders belang hechten aan evenwicht tussen werk en privé, Duitsers prioriteit geven aan competitie, prestatie en succes.

Daarom kan voor Duitse bedrijven het toevoegen van onderscheidingen, vertrouwensbadges en klantlogo’s van bekende bedrijven meer effect hebben dan in Nederland, waar focus op ervaring en merkwaarden effectiever kan zijn.

Internationale experimenten

Bij het uitvoeren van experimenten op internationale websites is het cruciaal om rekening te houden met de cultuur. Als je van plan bent hetzelfde experiment uit te voeren in alle versies van je website, houd dan rekening met de zes dimensies van cultuur en pas je schrijfstijl daarop aan.

Tip: Het is altijd verstandig om uw teksten door moedertaalsprekers te laten nakijken om de duidelijkheid en nauwkeurigheid ervan te waarborgen.

Hier is nog een voorbeeld op basis van machtsafstand (de eerste is met lage machtsafstand, de tweede met hoge).

Laag: Bedrijf neemt platte organisatiestructuur aan, bevordert gelijkheid en samenwerking tussen werknemers.

Hoog: Nieuwe CEO brengt strikte hiërarchische structuur in bedrijf, met nadruk op duidelijke gezagslijnen.

Groot verschil, toch? Onthoud dat culturele verschillen het succes van je CRO programma aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Houd dus rekening met de cultuur en je bent op weg naar succesvolle experimenten die aanslaan bij je doelgroep, ongeacht waar die zich bevindt.

Conclusie

Cultuur is een essentiële overweging in internationale CRO programma, aangezien culturele verschillen het succes van experimenten aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Om cultuur te integreren in het CRO proces is het cruciaal om de zes dimensies van cultuur volgens het Hofstede-cultuurkompas in overweging te nemen: Machtsafstand, individualisme versus collectivisme, mannelijkheid versus vrouwelijkheid, onzekerheidvermijding, langetermijnoriëntatie versus kortetermijnoriëntatie, en toegeeflijkheid versus terughoudendheid. Door schrijfstijlen en berichtgeving af te stemmen op deze dimensies kunnen bedrijven succesvolle experimenten uitvoeren die aanslaan bij hun doelgroep, ongeacht waar die zich bevindt. Moedertaalsprekers kunnen de teksten controleren op duidelijkheid en nauwkeurigheid.

Logo Freelance CRO specialist Sander Volbeda

Werkzaam vanuit Groningen voor bedrijven in het binnen- en buitenland. Laten we een kennismaking inplannen. Je zit uiteraard nergens aan vast.

Stuur een bericht
© 2024 Sander Volbeda, Alle rechten voorbehouden
KVK: 53236734 BTW: NL002247968B39